Tài liệu kế toán

Khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao lũy kế là gì?

Phương pháp xác định Khấu hao lũy kế là gì? TRong doanh nghiệp có loại khấu hao nào
Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại

Tại sao tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại ròng bằng không? Tỷ suất lợi nhuận và giá trị hiện tại ròng được giảm giá
NPV là gì?

NPV là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa về NPV là gì? và ý nghĩa của nó như thế nào.
Những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó?

Những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó?

Trong một sự hòa giải ngân hàng, những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó? Là Accounts Payable ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc cả hai?
12