Hướng dẫn Các bước lập báo cáo tài chính cuối năm - BCTC - 2015

 
Bạn làm gì cũng phải có quy trình của riêng nó. Vậy lập báo cáo tài chính bạn cần tuân theo quy trình nào, các bước ra làm sao.
Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số bước cơ bản của lập báo cáo tài chính BCTC
 

Bước 1 : Tiếp nhận, bàn giao hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán.

 

Bước 2. Thực hiện ghi chép vào sổ sách kế toán.

 
- Hạch toán các công việc kế toán vào sổ ghi chép.
- Giải quyết vướng mắc phát sinh : kê khai, quyết toán...có sai xót, xử lý hóa đơn chứng từ., tổ chức lưu trữ chứng từ
- Xử lý kế toán tiền mặt, công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi..
- Lập các Báo cáo : xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm...
- Tập hợp chi phí và tính giá thành của hàng hóa, sản phầm, dịch vụ..của doanh nghiệp.
- Lập bảng biểu các chứng từ, hóa đơn kế toán: Nhập, xuất, thu, chi
- Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá..
- Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC…theo quy định
- Lập bảng lương, thưởng theo các mẫu biểu liên quan đến lao động.
- Lập sổ cái các tài khoản kế toán : tiền mặt, tiền gửi, quỹ lương...
- Lập sổ nhật ký chung
- Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)

>> Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Bước 3. Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế

 
- Thực hiện Lập Báo cáo cáo tài chính cho doanh nghiệp
- Lập Báo cáo quyết toán thuế TNDN
- Lập Báo cáo quyết toán thuế TNCN
- Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn thu chi
 

 Bước 4. Hoàn thiện

 
- In báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan
- Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp
- Nộp báo cáo tại cơ quan thuế
- Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp
- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)
- Kết thúc quy trình làm việc.
 
Chúc các bạn Thành Công !
Liên quan: hướng dẫn lập báo cáo tài chính ; hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo thông tư 200 ; các bước lập báo cáo tài chính trên misa ; cách lập báo cáo tài chính trên excel ; sơ đồ quy trình lập báo cáo tài chính ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn