Theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC Các khoản phúc lợi được miễn thuế thu nhập cá nhân được chia sẻ trong bài viết dưới đây

1. Các khoản phúc lợi được miễn thuế TNCN

Theo khoản 5, điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC được ban hành bởi Bộ tài chính, các khoản phúc lợi sẽ được miễn khi tính thuế TNCN như sau:

Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân chi trả cho đám hiếu, đám hỉ cho bản thân người lao động và gia đình của họ theo quy định chung của tổ chức, cá nhân thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản do Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

Khoản tiền hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc thăm khám các bệnh hiểm nghèo như ung thư, HIV, suy thận… cho bản thân của người lao động và thân nhân của họ.

Khoản chi hộ tiền đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động đối với các công việc đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị, tổ chức sử dụng lao động. Khoản này sẽ không được tính vào thu nhập của người lao động.

Trường hợp công ty có chi trả các khoản có tính chất phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên, nếu xác định được cụ thể cá nhân được hưởng khoản phúc lợi thì có trách nhiệm tính khoản đó vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo quy định tại điểm đ khoản 2, Điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC.

khoản phúc lợi được miễn thuế TNCN

2. Các khoản phúc lợi không được miễn khi tính thuế TNCN

Theo Công văn số 24012/CT-TTHT 2017 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân và công văn số 34440/CT-TTHT ban hành ngày 5/6/2015 quy định về chính sách thuế, các khoản này bao gồm:

Các khoản chi cho nghỉ mát, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn; các khoản chi khen thưởng cho con cái cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong học tập; các khoản chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ tết cho người lao động có bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác theo quy định.

Nếu nội dung chi trả không ghi tên các cá nhân được hưởng mà chỉ ghi tên của tập thể người lao động thì cũng được miễn thuế TNCN. Còn trường hợp ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì cá nhân phải chịu thuế TNCN.

Như vậy, khoản tiền chi cho các cá nhân đi nghỉ mát sẽ không phải là khoản thu nhập tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn