Bài viết dưới đây hướng dẫn hạch toán thuế môn bài mới nhất theo thông tư 133 /2016/TT-BTC. Chi tiết các bậc và mức đóng thuế môn bài mới nhất năm 2020

Theo Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC.

hạch toán thuế môn bài

Các bậc, mức đóng thuế môn bài đối với doanh nghiệp.

Các bậc thuế môn bài Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Tiền thuế môn bài phải nộp
1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
2 Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
3 Đơn vị trực thuộc( Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh) 1.000.000 đồng/năm

- Các bậc, mức đóng thuế môn bài đối với cá nhân kinh doanh(bao gồm cá nhân, hộ gia đình).

Doanh thu bìnhh quân 1 năm Tiền thuế môn bài phải nộp
> 500 triệu đồng 1.000.000 đồng/ năm
> 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng  500.000 đồng/ năm
> 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng 300.000 đồng/năm

Lưu ý: Tùy vào từng thời điểm thành lập mà những người nộp thuế trong đó bao gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể có những ưu đãi nộp thuế như sau:

Nếu doanh nghiệp cá nhân kinh doanh được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong vòng 6 tháng đầu năm thì nộp thuế theo mức cả năm. Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm( từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 12) thì chỉ phải nộp 1 nữa số tiền của cả năm

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài theo quy định mới nhất

Đối với doanh nghiệp

+ Chỉ kê khai thuế môn bài một lần khi mới đi vào hoạt động

Đối với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, thời hạn kê khai chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đi vào sản xuất kinh doanh

+ Đối với các doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào sản xuất kinh doanh. Thời hạn kê khai thuế môn bài chậm nhất là 39 ngày kể từ ngày nhận đc giấy đăng ký kinh doanh

Đối với cá nhân kinh doanh.

+ Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Thì không cần nộp tờ khai thuế môn bài, thay vào đó sẽ nộp theo mức ấn định của Cơ quan thuế

Đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân khai từng lần theo hợp đồng thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là 30/01 hàng năm.

Khi hạch toán thuế môn bài kế toán dùng các tài khoản sau:

+ Tài khoản 642 (6422)

Tài khoản 338 (3338)

Tài khoản 111, Hoặc 112

Hướng dẫn cách hạch toán thuế môn bài theo thông tư 133

khi kê khai thuế môn bài hằng năm phải nộp, kế toán ghi

Nợ TK 6422: Tiền thuế môn bài phải nộp.

Có TK 3338: Tiền thuế môn bài phải nộp

Khi nộp thuế môn bài vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3338: Tiền thuế môn bài thực nộp vào Ngân sách nhà nước

Có TK 111: Tiền thuế môn bài thực nộp Ngân sách nhà nước ( nếu nộp bằng tiền mặt)

Có TK 112: Tiền thuế môn bài thực nộp Ngân sách nhà nước ( nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng)

Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn