Chức năng hàm VLOOKUP

 
Bạn đã từng có hai bộ dữ liệu trên hai bảng khác nhau mà bạn muốn kết hợp vào một bảng tính?
 
Ví dụ, bạn có thể có một danh sách tên của người dân bên cạnh địa chỉ email của họ trong một bảng tính, và một danh sách các địa chỉ email những người cùng người dân bên cạnh tên công ty của họ trong khác - nhưng bạn muốn tên, địa chỉ email, và công ty tên của những người xuất hiện ở một nơi.
 
Tôi phải kết hợp các bộ dữ liệu như thế này rất nhiều - và khi tôi làm, VLOOKUP là đi-đến của tôi công thức. Trước khi bạn sử dụng các công thức, mặc dù, được hoàn toàn  chắc chắn rằng bạn có ít nhất một cột xuất hiện giống nhau  ở cả hai nơi. Sói dữ liệu của bạn đặt ra để đảm bảo rằng các cột dữ liệu mà bạn đang sử dụng để kết hợp thông tin của bạn là chính xác như nhau, bao gồm cả không gian thêm. 
 
Công thức:  = VLOOKUP (giá trị tra cứu, mảng bảng, số cột, [tra cứu phạm vi])
 
Công thức với các biến từ ví dụ của chúng tôi dưới đây:  = VLOOKUP (C2, Sheet2 A: B, 2, FALSE)
 
Trong công thức này, có một số biến. Sau đây là đúng khi bạn muốn kết hợp thông tin trong Bảng 1 và Bảng 2 lên Sheet 1.
 
Lookup Value:  Đây là giá trị giống hệt nhau mà bạn có trong cả hai bảng. Chọn giá trị đầu tiên trong bảng tính đầu tiên của bạn. Trong ví dụ sau, điều này có nghĩa là địa chỉ đầu tiên email trên danh sách, hoặc tế bào 2 (C2).
 
Bảng Array: Phạm vi của các cột trên Sheet 2 bạn đang đi để lấy dữ liệu của bạn, bao gồm các cột dữ liệu giống với giá trị tra cứu của bạn (trong ví dụ của chúng tôi, địa chỉ email) trong Sheet 1 cũng như các cột dữ liệu bạn ' lại cố gắng để sao chép vào Bảng 1. Trong ví dụ của chúng tôi, đây là "Sheet2 A: B." "A" có nghĩa là cột A trong Sheet 2, đó là các cột trong Sheet 2 nơi  dữ liệu giống với giá trị tra cứu của chúng tôi  (email) trong Sheet 1 được liệt kê. "B" có nghĩa là cột B, trong đó có chứa các thông tin mà chỉ có sẵn trong Sheet 2 mà bạn muốn dịch sang Sheet 1.
 
Số cột:  . Nếu các mảng bảng (khoảng cột bạn chỉ cần chỉ định) này cho Excel mà cột dữ liệu mới mà bạn muốn sao chép vào Sheet 1 nằm ở Trong ví dụ của chúng tôi, điều này sẽ là cột rằng "House" nằm . trong "House" là cột thứ hai trong phạm vi của chúng ta về các cột (mảng bảng), do đó số cột của chúng tôi là 2. [ Lưu ý: phạm vi của bạn có thể có nhiều hơn hai cột. Ví dụ, nếu có ba cột trên Sheet 2 - Email, Age, và House - và bạn vẫn muốn mang lại cho nhà lên Sheet 1, bạn vẫn có thể sử dụng một VLOOKUP. Bạn chỉ cần thay đổi "2" tới "3" để nó kéo lại các giá trị trong cột thứ ba: = VLOOKUP (C2: Sheet2 A: C, 3, false).]
 
Tra cứu Phạm vi:  Sử dụng FALSE để đảm bảo bạn kéo chỉ trong trận đấu chính xác giá trị.
Trong ví dụ dưới đây, Sheet 1 và Sheet 2 chứa danh sách mô tả thông tin khác nhau về cùng một người, và những chủ đề phổ biến giữa hai là địa chỉ email của họ. Hãy nói rằng chúng tôi muốn kết hợp hai bộ dữ liệu sao cho tất cả các thông tin nhà từ Sheet 2 chuyển sang Sheet 1.
 
/chuc-nang-vlookup
 
Vì vậy, khi chúng ta gõ vào công thức  = VLOOKUP (C2, Sheet2 A: B, 2, FALSE) , chúng tôi mang lại cho tất cả các dữ liệu nhà vào Sheet 1.
 
Chúng tôi cũng đã viết một bài đầy đủ về cách sử dụng các chức năng VLOOKUP đây (hoàn chỉnh với video hướng dẫn) nếu bạn vẫn cảm thấy bối rối.
 
Hãy nhớ rằng VLOOKUP sẽ chỉ kéo trở lại giá trị từ bảng thứ hai là bên phải của cột có chứa dữ liệu giống hệt nhau của bạn.  Điều này có thể dẫn đến một số hạn chế, đó là lý do tại sao một số người thích sử dụng các chức năng INDEX và trận đấu để thay thế.
Liên quan: vlookup if ; cách dùng hàm vlookup trong excel 2007 ; cách dùng hàm vlookup giữa 2 file ; hàm vlookup nâng cao ; cách dùng hàm vlookup giữa 2 sheet ; hàm vlookup kết hợp hàm if ; bai tap hàm vlookup trong excel ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn