Chuyển đổi số Text-Dựa vào giá trị

 
Định kỳ, bạn có thể gặp phải các con số trong Excel mà bạn không thể tổng hợp hoặc sử dụng số học. Một nguyên nhân phổ biến của việc này là số định dạng văn bản. Thông thường, các báo cáo xuất khẩu từ các chương trình khác, chẳng hạn như một phần mềm kế toán, sẽ được định dạng như văn bản hoặc chúng có thể chứa không gian nhúng.
 
 
Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả ba cách bạn có thể chuyển đổi các số đó xuất hiện bị mắc kẹt dưới kính sang một định dạng có thể sử dụng.
 
Trước tiên, có một vài cách để xác định nếu số của bạn được định dạng văn bản. Chọn một hoặc nhiều hơn các giá trị nghi ngờ và sau đó trong:
 
Excel 2007 và sau đó hoặc Excel: Mac 2011: Xác định các văn bản sẽ xuất hiện trên tab Home, như thể hiện trong hình 1.
 
Excel 2003 và trước đó: Chọn Format Cells, và sau đó xác định xem các tab Số lượng ảnh được thiết lập để Text.
 
chuyen-so-1
 
Hình 1: Các định dạng Text ngăn bạn sử dụng số điện thoại với các hàm toán học.
 
Các định dạng văn bản trong một tế bào sẽ hiển thị nội dung của một ô bảng tính chứ không phải kết quả của nó. Vì vậy, nếu bạn nhập một công thức trong một tế bào được định dạng như văn bản, công thức cơ bản sẽ xuất hiện trong ô bảng tính của bạn chứ không phải là kết quả.
 
Tuy nhiên, các định dạng văn bản không phải là cách duy nhất để lưu trữ các giá trị như văn bản. Nếu bạn nhìn kỹ trong một ô bảng tính, bạn có thể thấy rằng một giá trị số được mở đầu với một giá duy nhất. Đây là một phương tiện để hiển thị nội dung của một tế bào chứ không phải là kết quả. 
 
Bạn khoát có thể xác định một số được lưu trữ dưới dạng văn bản bằng cách của các chức năng bảng tính ISTEXT. Ví dụ, nếu ô A1 chứa một giá trị mà bạn nghĩ rằng có thể được lưu trữ dưới dạng văn bản, gõ công thức này trong một ô trống gần đó:
 
= ISTEXT (A1)
 
Các chức năng ISTEXT sẽ trả về TRUE nếu giá trị trong ô A1 đang được lưu trữ dưới dạng văn bản, hoặc FALSE nếu nó không phải là.
 
Bây giờ chúng ta biết làm thế nào để xác định xem một số được lưu trữ dưới dạng văn bản, chúng ta hãy xem xét ba cách để chuyển đổi một hoặc nhiều tế bào trở về giá trị số:
 
Một cách tiếp cận là sử dụng các chức năng = VALUE, như thể hiện trong hình 2. Nếu các tế bào mà bạn tham khảo với các công thức GIÁ TRỊ có thể được chuyển đổi thành một giá trị số, bạn sẽ nhìn thấy số lượng tương ứng. Nếu không, bạn sẽ thấy một #VALUE! lỗi, cho thấy rằng các tế bào tham chiếu có chứa chữ hoặc các nội dung không phải số khác. Sau đó bạn có thể sao chép công thức GIÁ TRỊ khi cần thiết để chuyển đổi các giá trị bổ sung cho số. Hãy nhớ rằng sau đó bạn sẽ cần phải sao chép các công thức vào clipboard, và sau đó sử dụng Paste Special, giá trị để bảo tồn các giá trị số. Bạn có thể chọn để thay thế các thiết lập ban đầu của số điện thoại với các kết quả từ các công thức GIÁ TRỊ, sau đó bạn có thể xóa các công thức GIÁ TRỊ từ các bảng tính.
 
chuyen-so-2
 
Hình 2: Bạn có thể sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản để các giá trị sử dụng được.
 
Một cách tiếp cận hơi đơn giản liên quan đến việc sử dụng các tính năng Paste Special, Multiply lệnh. Trong bất kỳ phiên bản của Excel, nhập số 1 trong một ô trống và sau đó sao chép giá trị đó vào clipboard. Tiếp theo, chọn phạm vi của các giá trị được lưu trữ dưới dạng văn bản, nhấp chuột phải và chọn Paste Special, Multiply, và sau đó nhấn OK. Sau đó bạn có thể xóa 1 từ ô bảng.
 
chuyen-so-3
 
Hình 3: Bạn cũng có thể chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản để các giá trị bằng cách nhân tế bào bằng 1.
 
Cách dễ dàng nhất để chuyển đổi một loạt các giá trị văn bản, tuy nhiên, liên quan đến việc sử dụng Text to Columns đặc trưng. Trong bất kỳ phiên bản của Excel, chọn phạm vi của các tế bào có chứa số được lưu trữ dưới dạng văn bản, sau đó chọn Data, Text to Columns, và sau đó nhấn Finish. Không chọn bất kỳ sự lựa chọn trong Text to Columns; chỉ cần khởi chạy wizard và sau đó nhấp vào Kết thúc, như thể hiện trong hình 4. số dựa trên văn bản của bạn sẽ là con số có thể sử dụng trong Excel.
 
chuyen-so-4
 
Hình 4: Các văn bản thành cột Wizard là cách dễ nhất để chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản để các giá trị.

 

Liên quan: cách chuyển ngày tháng năm sang dạng text ; chèn thêm ký tự vào chuỗi trong excel ; định dạng số trong excel 2010 ; chuyển số thành chữ trong excel ; chuyển ngày tháng sang dạng text ; chuyển số thành text trong excel ; hàm chuyển số thành chuỗi trong excel ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn