Hướng dẫn định khoản tài khoản 421 - Thông tư 200

Hướng dẫn định khoản tài khoản 421 - Thông tư 200

Thông tư 200 đã có hiểu lực từ năm tài chính 2015. Cách định khoản hạch toán một sô tài khoản cũng bị biến đổi theo. Vậy định khoản hạch toán tài khoản 421 như thế nào chính xác nhất.