Hạch toán tài khoản 414 Quỹ đầu tư phát triển

 
KẾ TOÁN BẮC NINH hướng dẫn các bạn hạch toán tài khoản 414 theo thông tư 200 mới nhất hiện nay.
 
Theo quy định thì tài khoản 414 là loại Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Hay còn gọi tài khoản quỹ đầu tư phát triển.
 
Kết cấu của tài khoản 414 như sau:
 
 Bên Nợ Bên Có
Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Quỹ đầu tư phát triển tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có

Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.

 
 
Một số nghiệp vụ liên quan tài khoản 414:
 
- Trích quỹ đầu tư phát triển nộp lên đơn vị cấp trên theo quy định hoặc điều chuyển đi đơn vị khác, ghi:
 
Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
 
     Có các TK 111, 112,. . .
 
-  Khi dùng quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình
 
     Có TK 241 - Xây dựng cơ bản (trường hợp đầu tư XDCB)
 
     Có các TK 111, 112,. . . (Trường hợp mua sắm TSCĐ).
 
- Đồng thời, kế toán ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi giảm quỹ đầu tư phát triển:
 
Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
 
     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
 
-  Cuối năm, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 
     Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
 
- Trong kỳ, khi trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 
     Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
 
- Nhận quỹ đầu tư phát triển do cấp trên chuyển đến, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,. . .
 
     Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
 
Bạn tham khảo thêm : Hạch toán tài khoản 413
 
Chúc bạn thành công !
Liên quan: quỹ đầu tư phát triển dùng để làm gì ; quỹ đầu tư phát triển là gì ; quỹ đầu tư phát triển là tài sản hay nguồn vốn ; quy định sử dụng quỹ đầu tư phát triển ; mua tài sản bằng quỹ đầu tư phát triển ; tài khoản quỹ khen thưởng phúc lợi ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn