Hàm chức năng thông tin trong excel

 
Hàm CELL
 
Trả về thông tin về định dạng, vị trí, hoặc nội dung của một tế bào
 
chức năng ERROR.TYPE
 
Trả về một số tương ứng với một loại lỗi
 
chức năng INFO
 
Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại
 
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel Online.
 
chức năng ISBLANK
 
Trả về TRUE nếu giá trị là trống
 
chức năng ISERR
 
Trả về TRUE nếu giá trị là giá trị bất kỳ lỗi nào ngoại trừ # N / A
 
chức năng ISERROR
 
Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ giá trị lỗi
 
chức năng ISEVEN
 
Trả về TRUE nếu con số này thậm chí
 
chức năng ISFORMULA 
Excel 2013
 
Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa công thức
 
chức năng ISLOGICAL
 
Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị logic
 
hàm ISNA
 
Trả về TRUE nếu giá trị là # N / A giá trị lỗi
 
chức năng ISNONTEXT
 
Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản
 
hàm ISNUMBER
 
Trả về TRUE nếu giá trị là một số
 
chức năng ISODD
 
Trả về TRUE nếu là số lẻ
 
chức năng ISREF
 
Trả về TRUE nếu giá trị là một tài liệu tham khảo
 
chức năng ISTEXT
 
Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản
 
N chức năng
 
Trả về một giá trị chuyển đổi thành số
 
chức năng NA
 
Trả về giá trị lỗi # N / A
 
chức năng BẢNG 
Excel 2013
 
Trả về số tờ bảng tham chiếu
 
tỜ chức năng 
Excel 2013
 
Trả về số lượng tờ trong một tài liệu tham khảo
 
chức năng LOẠI
 
Trả về một số chỉ ra kiểu dữ liệu của giá trị
Liên quan: hàm if trong excel ; các hàm excel thông dụng trong kế toán ; các hàm vlookup trong excel ; các hàm trong excel và ví dụ ; các hàm trong excel 2013 ; tổng hợp các hàm trong excel và cách sử dụng ; các hàm cơ bản trong excel 2010 ; các hàm trong excel và cách sử dụng ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào