Hàm DAYS function trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Excel trực tuyến , gửi ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của NGÀY chức năng trong Microsoft Excel. Để biết thông tin về NGÀY chức năng, xem chức năng NGÀY .
 
Sự miêu tả
 
Trả về số ngày giữa hai ngày.
 
cú pháp
 
NGÀY (end_date, start_date)
 
Cú pháp NGÀY hàm có đối số sau đây.
 
End_date     buộc. Start_date và end_date là hai ngày giữa mà bạn muốn biết số ngày.
 
Start_date    buộc. Start_date và end_date là hai ngày giữa mà bạn muốn biết số ngày.
 
LƯU Ý:  cửa hàng Excel ngày như tuần tự số serial để họ có thể được sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, 01 Tháng Một 1900 là nối tiếp số 1, và tháng 1, năm 2008 là nối tiếp số 39.448 vì nó là 39.447 ngày sau khi 01 tháng 1 năm 1900.
 
Các chú thích
 
Nếu cả hai tham số ngày là số, NGÀY sử dụng EndDate-StartDate để tính toán số ngày giữa hai ngày.
 
Nếu một trong hai đối số ngày là văn bản, lập luận rằng được đối xử như DATEVALUE (DATE_TEXT) và trả về một số nguyên ngày thay vì một thành phần thời gian.
 
Nếu đối số ngày là giá trị số nằm ngoài phạm vi ngày hợp lệ, NGÀY trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
 
Nếu đối số ngày là chuỗi mà không thể được phân tích như ngày hợp lệ, NGÀY trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= NGÀY ( "3/15/11", "2/1/11")
Tìm số ngày giữa ngày kết thúc (3/15/11) và ngày kết thúc (2/1/11). Khi bạn nhập một ngày trực tiếp trong các chức năng, bạn cần phải đặt nó trong dấu ngoặc kép. Kết quả là 42.
42
= NGÀY (A2, A3)
Tìm số ngày giữa ngày kết thúc trong A2 và ngày bắt đầu A3 (364).
364

 

Liên quan: tinh so ngay giua 2 moc thoi gian ; hàm datedif trong excel 2010 ; đếm số ngày trong tháng ; tính số ngày từ ngày đến ngày ; hàm date ; tính số ngày online ; công thức đếm ngày ; hàm days360 ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn