Phân bổ công cụ dụng cụ, xác định thời gian để phân bổ công cụ dụng cụ, Có mấy cách phân bổ công cụ dụng cụ Bài viết dưới đây xin chia sẻ chi tiết đến các bạn

Công cụ dụng cụ là gì?

Theo điều 26 thông tư 200/2014/TT-BTC và điều 25 thông tư 133/2016/TT-BTC thì những tư liệu lao động nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ. Kết hợp với Điều 3 –Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định của Thông tư 45/2013/TT-BTC Chúng ta kết luận những tư liệu lao động không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản có giá trị nhỏ hơn  30 triệu đồng, thời gian sử dụng hỏ hơn hoặc bằng  năm được xếp vào công cụ dụng cụ.

Công cụ dụng cụ bao gồm như:

  • Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ;
  • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;
  • Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,…
  • Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;
  • Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

phân bổ công cụ dụng cụ

Cách xác định thời gian hợp lý để phân bổ công cụ dụng cụ.

Bộ tài chỉnh đã có thông tư hướng dẫn tổng quát về cách phân bổ công cụ dụng cụ. Thông tư mới nhất là 96/2015/TT-BTC .

Căn cứ vào điều 4 thông tư Số 96/2015/TT-BTC (xem tại điều 6, khoản 2.2, điểm d): “ ….Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm….”

Như vậy, thực tế Doanh nghiệp có thể căn cứ vào giá trị và đặc điểm sử dụng của từng công cụ dụng cụ để xác định thời gian phân bổ phù hợp. Nhưng thời gian phân bổ công cụ dụng không được quá 3 năm (tức là không được quá 36 tháng). Và nếu phân bổ quá 3 năm, thì chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ từ năm thứ 4 trở đi sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các cách phân bổ công cụ dụng cụ.

Giá trị công cụ dụng cụ được phân bổ trong tháng được xác định theo công thức sau:

Giá trị công cụ dụng cụ
được phân bổ trong tháng
= Tổng giá trị CCDC cần phân bổ x Số ngày cần phân bổ trong tháng
Tổng số ngày cần phân bổ

Trong đó:

Tổng giá trị CCDC cần phân bổ là giá gốc của công cụ dụng cụ.

Tổng số ngày cần phân bổ được tính ra từ số kỳ (tháng, năm) mà Doanh nghiệp muốn phân bổ CCDC đó.

Số ngày cần phân bổ trong tháng là số ngày thực tế cần phân bổ của tháng tiến hành phân bổ CCDC.

1. Phân bổ công cụ dụng cụ 1 lần.

Loại công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn, kế toán có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó Gọi là cách phân bổ công cụ dụng cụ 1 lần.

Ví dụ: Về cách phân bổ công cụ dụng cụ 1 lần.

Doanh nghiệp mua đồ dùng văn phòng phẩm (bút bi, bút chì…)

Khi mua về, hạch toán:

Nợ TK 153 “Công cụ, dụng cụ” (mở chi tiết theo từng loại)

Có TK 111,112,331, ….

Khi xuất ra sử dụng, hạch toán:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,… (Nếu áp dụng thông tư 200): Trị giá đồ dùng văn phòng phẩm được tính ngay vào chi phí trong kỳ.

Nợ các TK 154, 642, … (Nếu áp dụng thông tư 133): Trị giá đồ dùng văn phòng phẩm được tính ngay vào chi phí trong kỳ.

Có TK 153 “Công cụ, dụng cụ” (mở chi tiết theo từng loại).

2. Phân bổ công cụ dụng cụ theo cách 50%.

Theo cách phân bổ công cụ dụng cụ 50% thì khi xuất dùng công cụ dụng cụ (CCDC), kế toán tiến hành phân bổ 50% giá trị CCDC vào chi phí của kỳ xuất dùng. 50% còn lại được phân bổ vào kỳ mà các bộ phận sử dụng báo hỏng CCDC.

Giá trị còn lại của CCDC bị hỏng được xác định như sau:

Giá trị còn lại của
CCDC báo hỏng
= Giá trị xuất dùng (ban đầu)
của CCDC báo hỏng
- Giá trị phế liệu
thu hồi (nếu có)
- Tiền bồi thường do làm hỏng CCDC (nếu có)
2

3. Phân bổ nhiều lần tối đa 3 năm .

Cách phân bổ công cụ dụng cụ tối đa 3 năm được thực hiện như sau:

Trước tiên, căn cứ vào giá trị của công cụ dụng cụ và thời gian sử dụng hoặc số lần sử dụng dự kiến để kế toán tính ra mức phân bổ cho một kỳ hoặc một lần sử dụng.

Sau đó, tiến hành lập bảng phân bổ. Bảng phân bổ được thiết lập dựa vào giá trị và thời gian sử dụng thực tế của CCDC. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào chi phí hàng tháng của doanh nghiệp.

Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn