NPV là gì?

NPV là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa về NPV là gì? và ý nghĩa của nó như thế nào.
Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại

Tại sao tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại ròng bằng không? Tỷ suất lợi nhuận và giá trị hiện tại ròng được giảm giá