Khấu hao lũy kế là gì?

 
Khấu hao lũy kế là tổng số tiền chi phí một tài sản của nhà máy đã được phân bổ vào chi phí khấu hao tài sản kể từ khi được đưa vào phục vụ.
 
Khấu hao lũy kế được kết hợp với tài sản xây dựng như nhà cửa, máy móc, thiết bị văn phòng, đồ nội thất, đồ đạc, xe cộ, vv Khấu hao lũy kế cũng là tiêu đề của các tài khoản tài sản contra được ghi khi Khấu hao Chi phí được ghi lại mỗi kỳ kế toán.
 
Lượng khấu hao lũy kế được sử dụng để xác định giá trị sổ sách là một tài sản của nhà máy (hoặc giá trị ghi sổ). Ví dụ, một chiếc xe chở hàng có chi phí 50.000 $ và khấu hao lũy kế của 31.000 $ sẽ có một giá trị sổ sách của $ 19,000. (Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị sổ sách của một tài sản nào không chỉ ra giá trị thị trường của tài sản kể từ khấu hao chỉ đơn thuần là một kỹ thuật phân bổ.)
 
Khấu hao luỹ kế của từng tài sản nhà máy không thể vượt quá chi phí của tài sản. Nếu một tài sản vẫn được sử dụng sau khi chi phí của nó đã được khấu hao hết, chi phí của tài sản và khấu hao lũy kế của nó sẽ ở lại trong các tài khoản sổ cái và các điểm dừng chi phí khấu hao. Khi tài sản được xử lý (bán ra, đã nghỉ hưu, vv) chi phí của tài sản và khấu hao lũy kế được xóa khỏi tài khoản.
 
Liên quan: định nghĩa lũy kế ; khấu hao lũy kế giảm khi nào ; số khấu hao lũy kế cuối kỳ ; giá trị hao mòn lũy kế âm ; khái niệm hao mòn lũy kế ; cách tính lũy kế ; khấu hao và hao mòn lũy kế ; lũy kế nghĩa là gì ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn