Mua xe oto trị giá bao nhiêu được khấu trừ GTGT đầu vào?

Mua xe oto trị giá bao nhiêu được khấu trừ GTGT đầu vào?

Công ty tôi chuẩn bị mua xe oto 7 chỗ giờ muốn được tính vào khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì mua xe trị giá bao nhiêu để được khấu trừ hoàn toàn vào thuế GTGT đầu vào ?