Làm thế nào để trở thành một CPA

 
Một CPA là một kế toán công chứng nhận. định này được trao cho những kế toán viên đã hoàn thành các yêu cầu đào tạo và kinh nghiệm của các tổ chức chứng nhận nhà nước địa phương của họ. Chứng chỉ này được coi là rất mong muốn trong nghề kế toán, kể từ khi nó được liệt kê như là một yêu cầu công việc cho nhiều vị trí, ngay cả những người không liên quan đến kiểm toán.
 
 
Ba yêu cầu quan trọng để trở thành một CPA như sau:
 
Đào tạo . Hoàn thành một khóa học kế toán liên quan đến nghiên cứu và đáp ứng các yêu cầu đào tạo của hội đồng quản trị nhà nước áp dụng kế toán. Điều này thường liên quan đến việc hoàn thành bằng cử nhân kế toán, mặc dù nó cũng có thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu với một bằng thạc sĩ kế toán, hoặc trong một số ngành kinh doanh khác, miễn là có đủ số lượng các lớp học kế toán được thực hiện. Một mối quan tâm chính là nhiều bảng trạng kế toán đòi hỏi một ứng cử viên CPA đã hoàn tất 150 giờ học kỳ của các môn học, mà là nhiều hơn 120 so với số thường được yêu cầu để có được bằng cử nhân. Do đó, trước nhiều ứng viên CPA phải hoàn thành năm năm đại học trước khi hoàn tất yêu cầu này.
 
Kinh nghiệm . Hoàn thành số lượng chỉ định của năm như là một kiểm toán viên, theo yêu cầu của hội đồng quản trị nhà nước của kế toán. Điều này thường là hai năm, trong đó các cá nhân chịu sự giám sát của một CPA.
 
Kiểm tra . Đạt được điểm đậu trên tất cả các phần của kỳ thi CPA. Nếu đi qua điểm số thu được trên ít hơn tất cả các phần nhiên, bài thi một không có để có những phần nữa, hạn chế thời gian nhất định. Nếu một thời gian hạn chế được vượt quá, người ta phải vượt qua các kỳ thi cho các phần này một lần thứ hai.
 
Nhiều người quan tâm trong việc có được các chứng chỉ CPA sẽ tham dự phiên xét được tài trợ bởi các dịch vụ xét. Những phiên họp được dự định để làm nổi bật những khái niệm kế toán và kiểm toán rằng có nhiều khả năng xuất hiện trên các kỳ thi CPA. Trong khi không cần thiết, các phiên xét có thể cải thiện tỷ lệ cược của vượt qua kỳ thi của một người.
 
Một khi tất cả các yêu cầu này đã được đáp ứng, một cá nhân có thể trở thành một CPA. Tuy nhiên, có những yêu cầu bổ sung cho việc duy trì chứng nhận. CPA phải hoàn thành trung bình 40 giờ mỗi năm giáo dục chuyên nghiệp tiếp tục, cũng như trả một khoản phí hàng năm cho Viện Mỹ Kế toán Công chứng (AICPA), đó là tốn kém. Nếu những bước bổ sung không được thực hiện, sau đó các chứng chỉ CPA sẽ mất hiệu lực. Nếu một người muốn được phục hồi như một CPA, điều này đòi hỏi phải chịu một lượng khắc phục hậu quả của việc tiếp tục giáo dục chuyên nghiệp, và được phục hồi với AICPA
 
Liên quan: dạy làm hacker từ a đến z ; học cpa ở đâu ; cách trở thành hacker chuyên nghiệp ; cách trở thành hacker facebook ; học làm hacker cơ bản ; làm sao để trở thành hacker ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn