Định nghĩa Nguyên giá là gì?

 
Trong chiếm dưới khung mẫu chi phí lịch sử truyền thống, giá gốc là bản gốc giá trị tiền tệ danh nghĩa của một mục kinh tế. [ 1 ] Nguyên giá được dựa trên các đơn vị đo lường giả ổn định. Trong một số trường hợp, tài sản và nợ phải trả có thể được hiển thị theo giá gốc của họ, như thể chưa hề có sự thay đổi trong giá trị kể từ ngày mua. Các bảng cân đối giá trị của mặt hàng do đó có thể khác với giá trị thực.
 
Trong khi giá gốc chỉ trích vì sự thiếu chính xác của nó (độ lệch từ giá trị thực), nó vẫn được sử dụng trong hầu hết các hệ thống kế toán trong thời lạm phát thấp và cao và giảm phát. Trong thời gian lạm phát phi mã, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế yêu cầu bảo trì vốn tài chính trong các đơn vị của sức mua không đổi về chỉ số CPI hàng tháng như quy định trong IAS 29 Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát. điều chỉnh khác nhau để chi phí lịch sử được sử dụng, trong đó có nhiều yêu cầu sử dụng của bản án quản lý và có thể khó khăn để xác minh. Xu hướng trong hầu hết các chuẩn mực kế toán là một động thái để phản ánh chính xác hơn giá trị hợp lý hoặc thị trường, mặc dù nguyên tắc giá gốc vẫn được sử dụng, đặc biệt đối với các tài sản quan trọng lắm.
 
Khấu hao ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ của tài sản trên bảng cân đối . Nguyên giá sẽ tương đương với giá trị thực nếu không có sự thay đổi ghi nhận vào giá trị của tài sản kể từ khi mua lại. Những cải tiến có thể được bổ sung vào cơ sở giá của một tài sản.
 
Nguyên giá thường không phản ánh giá trị thị trường hiện tại. Thay thế căn cứ đo đạc cơ sở chi phí đo lịch sử, trong đó có thể được áp dụng cho một số loại tài sản mà giá trị thị trường đang có sẵn, yêu cầu các giá trị ghi sổ của tài sản (hay trách nhiệm) được cập nhật với giá thị trường ( mark-to- thị trường định giá) hoặc một số ước tính khác có giá trị xấp xỉ tốt hơn giá trị thực. Chuẩn mực kế toán cũng có thể phương pháp khác nhau buộc hoặc cho phép (thậm chí với nhiều loại khác nhau của bảng cân đối kế biến giá trị thực tài sản phi tiền tệ hoặc nợ) như thế nào thay đổi kết quả về giá trị của một tài sản hoặc nợ phải trả được ghi nhận, như một phần của thu nhập hay như một sự thay đổi trực tiếp với cổ đông công bằng .
 
Các Capital bảo trì trong đơn vị của sức mua liên tục mô hình là một Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế được chấp thuận mô hình kế toán cơ bản thay thế cho mô hình kế toán Lịch sử Chi phí truyền thống.
 
Liên quan: phí đăng kiểm có tính vào nguyên giá ; nguyên giá tài sản cố định theo thông tư 200 ; tính nguyên giá theo phương pháp khấu trừ ; cách tính nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính ; nguyên giá tài sản cố định vô hình ; bài tập tính nguyên giá tài sản cố định ; nguyên giá tài sản cố định là xe ô tô ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn