Nguyên giá là gì?

Nguyên giá là gì?

Định nghĩa Nguyên giá là gì? Phương pháp phân loại nguyên giá và giá bán