Thế nào gọi Nguyên tắc Kinh tế trong kế toán

 
Các nguyên tắc thực thể kinh tế nói rằng các hoạt động được ghi nhận của một thực thể kinh doanh sẽ được giữ riêng biệt từ các hoạt động được ghi nhận của chủ sở hữu của nó (s) và bất kỳ chủ thể kinh doanh khác.
 
Điều này có nghĩa rằng bạn phải duy trì hồ sơ kế toán riêng và tài khoản ngân hàng cho từng thực thể, và không intermix với họ các tài sản và nợ phải trả của các chủ sở hữu của mình hoặc đối tác kinh doanh. Ngoài ra, bạn phải kết hợp tất cả các giao dịch kinh doanh với một thực thể.
 
Thương nhân có thể có nhiều hình thức, như một sở hữu duy nhất, quan hệ đối tác, công ty, hoặc cơ quan chính phủ.
 
Đó là phong tục để xem xét một nhóm thuộc sở hữu chung của các chủ thể kinh doanh là một thực thể duy nhất cho mục đích của việc tạo ra các báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm, vì vậy nguyên tắc có thể được xem xét để áp dụng cho toàn bộ nhóm như thể đó là một đơn vị duy nhất.
 
Các nguyên tắc thực thể kinh tế là mối quan tâm đặc biệt khi các doanh nghiệp chỉ được bắt đầu, cho đó là khi các chủ sở hữu có nhiều khả năng trộn lộn quỹ của họ với những người của doanh nghiệp. Một kết quả điển hình là một kế toán được đào tạo phải được đưa vào sau khi một doanh nghiệp bắt đầu phát triển, để sắp xếp thông qua các giao dịch trước đó và loại bỏ những người cần được liên kết một cách thích hợp hơn cho các chủ sở hữu.
 
Điều khoản tương tự
 
Các nguyên tắc thực thể kinh tế cũng được biết đến như là giả định thực thể kinh doanh, nguyên tắc tổ chức kinh doanh, thực thể giả định, nguyên tắc tổ chức nào, và giả định thực thể kinh tế .
 
>> Mời bạn tham khảo Lớp học kế toán thực tế do KẾ TOÁN HÀ NỘI tổ chức.
Liên quan: yêu cầu kế toán ; nguyên tắc nhất quán ; ví dụ về nguyên tắc khách quan trong kế toán ; nguyên tắc hạch toán kế toán ; nguyên tắc phù hợp ; 12 nguyên tắc kế toán ; các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận ; các nguyên tắc kế toán và ví dụ ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn