Nguyện vọng nghề nghiệp: Ví dụ về Nguyện vọng nghề nghiệp

 
Có một số cách để đánh giá tầm nhìn sự nghiệp của người dân và nguyện vọng nghề nghiệp của họ.
 
Nếu bạn hỏi một người những câu hỏi sau:
 
khát vọng nghề nghiệp của bạn là gì? Hoặc mô tả khát vọng nghề nghiệp của bạn.
 
Những gì bạn muốn đạt được trong năm hay mười năm kể từ bây giờ?
 
hạn sự nghiệp khát vọng lâu dài của bạn là gì?
 
Bạn có thể nhận được một câu trả lời tập trung vào mình mục tiêu nghề nghiệp dài hạn và ngắn hạn và mục tiêu dựa trên / kế hoạch con đường sự nghiệp của mình.
 
Bài viết này cung cấp các mẫu của nguyện vọng nghề nghiệp cho những người muốn thiết lập sự nghiệp của bản đồ đường bộ của họ.
 
Career Khát vọng: Ví dụ
nguyện vọng nghề nghiệp của người dân có thể được chia thành một số giới hạn các loại. Sau đây là năm ví dụ về nguyện vọng nghề nghiệp:
 
1. thành công sự nghiệp truyền thống:
Những người được thúc đẩy và truyền cảm hứng để nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình để đạt được tiến bộ trong hệ thống phân cấp cấp độ của tổ chức. 
Những người tìm kiếm một vị trí có tiềm năng - Thiết lập trạng thái, trách nhiệm , lương cao hơn và thẩm quyền.
 
2. Bảo mật:
. Những người tìm kiếm một công việc vững chắc rằng đại diện cho sự ổn định và khả năng dự báo 
Người người thích làm việc tại nơi làm việc cung cấp một vị trí bảo đảm lâu dài trên tiến bộ.
 
3. Chuyên môn:
. Những người tìm kiếm các vị trí cung cấp các kỹ thuật / nâng cao chuyên môn và quan tâm công nghệ 
Họ muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của họ.
 
4. Tự do:
. Người người tìm kiếm cá nhân 
Ông muốn để đạt được quyền tự chủ cho những suy nghĩ và hoạt động của mình. Những người được thúc đẩy bởi các giá trị như tự do và độc lập.
 
5. Cân bằng:
. Những người cảm nhận được công việc của họ / sự nghiệp có tầm quan trọng ngang bằng hoặc thấp hơn giá trị không làm việc khác và lợi ích như gia đình, tôn giáo và các vấn đề cá nhân 
Họ thích công việc mà tôn trọng lợi ích cá nhân của họ.
 
Một điểm thú vị của các quan điểm có thể được tìm thấy ở đây - Triết học của bạn đối với công việc là gì?
 
"Sự khác biệt giữa một công việc và sự nghiệp là sự khác biệt giữa bốn mươi và sáu mươi giờ một tuần."
Liên quan: mục tiêu nghề nghiệp giao dịch viên ; mục tiêu nghề nghiệp chăm sóc khách hàng ; mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong 3-5 năm tới ; mục tiêu nghề nghiệp it ; mục tiêu nghề nghiệp trong 3 năm tới ; mục tiêu nghề nghiệp cntt ; mục tiêu nghề nghiệp bằng tiếng anh ; cách viết mục tiêu nghề nghiệp trong cv ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn