Trong một sự hòa giải ngân hàng, những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó?

 
Việc kiểm tra xuất sắc của tháng trước đó sẽ có hoặc xóa các ngân hàng trong tháng hiện tại hoặc sẽ vẫn còn trên danh sách các chi phiếu.  học kế toán thực hành tại bắc ninh
 
Nếu một kiểm tra xuất sắc của tháng trước đó xóa các ngân hàng (được trả bởi các ngân hàng) trong tháng hiện tại, bạn chỉ đơn giản là loại bỏ kiểm tra từ danh sách các chi phiếu. 
 
Nếu một kiểm tra xuất sắc của tháng trước đó không không rõ ràng các ngân hàng trong tháng hiện tại, việc kiểm tra sẽ vẫn còn trên danh sách các chi phiếu cho đến khi tháng đó nó không rõ ràng ngân hàng. Trong hòa giải ngân quá trình, tổng số tiền của các chi phiếu đã được khấu trừ từ số dư xuất hiện trên các báo cáo ngân hàng hoc chung chi ke toan o bac ninh
 

Là Accounts Payable ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc cả hai?

 
Kể từ Tài khoản phải trả là một khoản nợ , cần có một sự cân bằng tín dụng . Dư nợ tín dụng chỉ ra số tiền mà công ty hay tổ chức nợ cho nhà cung cấp hoặc của các nhà cung cấp . 
 
Các tài khoản tài khoản phải trả được ghi nhận khi hàng hóa hoặc dịch vụ được mua về các điều khoản tín dụng (như trái ngược với khi được mua bằng tiền mặt). Các khoản phải trả được ghi nợ khi thanh toán được thực hiện cho một nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp. 
 
Nói một cách khác, một tín dụng cho tài khoản phải trả sẽ tăng số dư trong tài khoản phải trả, và một thẻ ghi nợ vào Tài khoản phải trả sẽ giảm cân tai trung tâm kế toán hải dương .
Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn