NPV là gì?

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VĨNH PHÚC đưa ra định nghĩa: 
 
Bạn muốn biết NPV là viết tắt cho giá trị hiện tại ròng. Giá trị hiện tại thuần là một tính toán so sánh số tiền đầu tư ngày hôm nay để các giá trị hiện tại của các biên lai thu tiền trong tương lai từ việc đầu tư. Nói cách khác, số tiền đầu tư được so sánh với số tiền trong tương lai sau khi được khấu trừ theo một tỷ lệ nhất định trở lại. 
 
Ví dụ, một khoản đầu tư 500.000 $ ngày hôm nay được dự kiến sẽ trở lại $ 100,000 tiền mặt mỗi năm trong 10 năm. Các $ 500,000 được chi tiêu ngày nay đã là một giá trị hiện tại, vì vậy không có chiết khấu là cần thiết cho số tiền này. Tuy nhiên, biên lai thu tiền trong tương lai của $ 100,000 cho 10 năm cần phải hạ giá để giá trị hiện tại của họ.
 
Hãy giả định rằng các hóa đơn được giảm giá 14% (yêu cầu trở lại của công ty). Điều này sẽ có nghĩa là giá trị hiện tại của những người thu trong tương lai sẽ có khoảng 522.000 $. Các $ 522,000 của giá trị hiện tại sắp tới tại được so sánh với $ 500.000 giá trị hiện tại đi ra ngoài. 
 
Kết quả là một giá trị hiện tại ròng của $ 22.000 đến ở.  Các khoản đầu tư với giá trị hiện tại ròng dương sẽ được chấp nhận. Các khoản đầu tư với giá trị hiện tại ròng âm có thể chấp nhận được.
 
Bạn có thể tìm được lớp học kế toán thực hành với ý nghĩa : HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC Ở HẢI DƯƠNG
Liên quan: irr bao nhiêu là hợp lý ; b/c là gì ; bài tập tính npv của dự án có lời giải ; npv là viết tắt của từ gì ; cách tính npv trong excel ; ý nghĩa của npv ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn