Sổ sách kế toán là gì?

 
Sổ sách kế toán là ghi âm của các giao dịch tài chính, và là một phần của quá trình kế toán trong doanh nghiệp . [ 1 ] Các giao dịch bao gồm việc mua, bán hàng, hóa đơn và thanh toán bởi một cá nhân hay một tổ chức / công ty. Có một số phương pháp chuẩn của sổ sách kế toán, chẳng hạn như hệ thống sổ sách kế toán đơn nhập cảnh và hệ thống sổ sách kế toán kép , nhưng, trong khi họ có thể được dùng như sổ sách kế toán "thực sự", bất kỳ quá trình có liên quan đến việc thu âm các giao dịch tài chính là một kế toán quá trình.
 
Sổ sách kế toán thường được thực hiện bởi một nhân viên kế toán . Một nhân viên kế toán (hoặc báo sổ, thủ môn) là người ghi lại những ngày-to-ngày giao dịch tài chính của một doanh nghiệp. Anh ta hoặc cô thường chịu trách nhiệm cho các văn bản daybooks , trong đó có chứa các hồ sơ mua hàng, bán hàng, hóa đơn và thanh toán. Các nhân viên kế toán có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ghi lại trong sổ tay hàng ngày đúng, sổ kế toán của nhà cung cấp, sổ kế toán của khách hàng, và sổ cái chung ; sau đó là một kế toán có thể tạo các báo cáo từ các thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính được ghi nhận bởi các nhân viên kế toán.
 
Các nhân viên kế toán mang sách đến cân đối giai đoạn: một kế toán viên có thể chuẩn bị các báo cáo thu nhập và bảng cân đối bằng cách sử dụng cân đối và sổ cái chuẩn bị bởi các nhân viên kế toán.
 
 
Chúc bạn thành công !
Liên quan: sổ kế toán tổng hợp ; sổ tổng hợp và sổ chi tiết ; sổ sách kế toán theo quyết định 48 ; sổ kế toán chi tiết là gì ; sổ kế toán chi tiết gồm những sổ nào ; sổ kế toán chi tiết gồm những sổ nào ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn