Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay là gì?

 
Vốn chủ sở hữu thường có nghĩa là việc phát hành thêm cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư. Với số cổ phần của cổ phiếu phổ thông đã phát hành và xuất sắc, tỷ lệ phần trăm các cổ đông trước 'sở hữu giảm.
 
Tài chính nợ để vay tiền và không từ bỏ quyền sở hữu. Nợ tài chính thường đi kèm với các điều kiện nghiêm ngặt hoặc giao ước ngoài việc phải trả lãi, gốc tại ngày chỉ định. Nếu không đáp ứng các yêu cầu nợ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
 
Ở VIỆT NAM, lãi trên nợ là khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Điều này có nghĩa rằng chi phí lãi suất hiệu quả là ít hơn so với lãi suất đề ra nếu công ty có lợi nhuận.
 
Thêm quá nhiều nợ sẽ làm tăng chi phí trong tương lai của công ty vay tiền và nó cho biết thêm rủi ro cho công ty.
 
vốn nợ là gì
 
nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
 
nợ phải trả là gì
 
vốn chủ sở hữu là gì
 
điều kiện ghi nhận nợ phải trả
 
bảng cân đối kế toán
 
Liên quan: khái niệm vốn chủ sở hữu ; vốn chủ sở hữu và vốn tự có ; sự khác nhau giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu ; vốn chủ sở hữu tăng nói lên điều gì ; vốn chủ sở hữu bao gồm những gì ; so sánh vốn tự có và vốn chủ sở hữu ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn