Tài liệu kế toán

Mô tả công việc kế toán thuế

Mô tả công việc kế toán thuế

Mô tả công việc kế toán thuế năm 2016 Mẫu mô tả công việc, nhiệm vụ, công việc, và trách nhiệm của một quản lý thuế lương
Chuyển Số sang văn bản trong excel

Chuyển Số sang văn bản trong excel

Hướng dẫn bạn cách Chuyển Số sang văn bản trong excel trên phiên bản 2003 2007 2010 2013
Ẩn và Bỏ ẩn Nhiều Excel Worksheets

Ẩn và Bỏ ẩn Nhiều Excel Worksheets

Ẩn và Bỏ ẩn Nhiều Excel Worksheets Excel 2003 và trước đó: Chọn Format, Sheet, Hide.
Kết hợp Nhiều Worksheets trong excel

Kết hợp Nhiều Worksheets trong excel

Hướng dẫn Kết hợp Nhiều Worksheets trong excel mọi phiên bản hiện nay.
Chuyển đổi số Text-Dựa vào giá trị

Chuyển đổi số Text-Dựa vào giá trị

Hướng dẫn Chuyển đổi số Text-Dựa vào giá trị trong excel của phép toán
Hạch toán tài khoản 414

Hạch toán tài khoản 414

Theo quy định thì tài khoản 414 là loại Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Hay còn gọi tài khoản quỹ đầu tư phát triển.
Bảng thanh toán tiền thưởng TT133/2016

Bảng thanh toán tiền thưởng TT133/2016

Bảng thanh toán tiền thưởng TT133/2016 (Mẫu số 03- LĐTL) download file excel word
Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?

Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?

Tiền lương và tiền công là một phần của các khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh? Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?
Mô tả công việc vận hành máy quay

Mô tả công việc vận hành máy quay

Làm sao để bạn có thể Mô tả công việc vận hành máy quay trong rạp chiếu phim hay quya phim
Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì? Các sau khi tỷ lệ ký quỹ lợi nhuận sau thuế cho bạn biết lợi nhuận trên mỗi đô
Hạch toán tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hạch toán tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hướng dẫn định khoản và Hạch toán tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200 mới ban hành hiện nay
VLOOKUP Giá Trị Tương Ứng Trong Hai Bảng Chiều Với Công Thức

VLOOKUP Giá Trị Tương Ứng Trong Hai Bảng Chiều Với Công Thức

VLOOKUP Giá Trị Tương Ứng Trong Hai Bảng Chiều Với Công Thức sử dụng chức năng VLOOKUP để trích xuất các giá trị tương ứng trong cùng một hàng của một số liệu được đưa ra trong cùng bên trái cột
Chức năng hàm VLOOKUP

Chức năng hàm VLOOKUP

Chức năng hàm VLOOKUP Bạn đã từng có hai bộ dữ liệu trên hai bảng khác nhau mà bạn muốn kết hợp vào một bảng tính?
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:
Hàm chức năng thông tin trong excel 2007

Hàm chức năng thông tin trong excel 2007

Một số Hàm chức năng thông tin trong excel 2007 2003 2010 2013 cho các bạn tham khảo
Hạch toán tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Hạch toán tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Hướng dẫn định khoản Hạch toán tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo thông tư 200/2014/BTC
Làm thế nào để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn

Làm thế nào để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn

Khám phá những tư vấn của chúng tôi về việc chuẩn bị phỏng vấn xin việc, đánh bóng kỹ thuật của bạn và làm dịu các dây thần kinh của bạn ...
QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 30

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 30

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 30 an hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Hướng dẫn định khoản tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Hướng dẫn định khoản tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Nguồn vốn kinh doanh tài khoản 411 hướng dẫn định khoản và hạch toán tài khoản liên quan. Thông tư 200 mới nhất BTC/2014 có hiệu lực năm tài chính 2015
12