Định nghĩa của thị trường vốn là gì?

 
Định nghĩa của thị trường vốn là gì? Thị trường vốn là một bộ phận của thị trường tài chính. Thị trường vốn gồm các thị trường: thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và thị trường tín dụng trung và dài hạn.
 
Thông thường, thị trường vốn đề cập đến thị trường có cấu trúc dịch chứng khoán và trái phiếu .
 
Ví dụ như thị trường chứng khoán New York, thị trường chứng khoán Mỹ, NASDAQ, và các trái phiếu giao dịch New York. Tuy nhiên, thị trường vốn cũng có thể bao gồm các thị trường ít có cấu trúc như các vị trí riêng cho cổ phiếu , trái phiếu và các khoản nợ khác.
 
các thị trường vốn là gì
 
thị trường vốn quốc tế là gì
 
thị trường vốn hoàn hảo là gì
 
thị trường vốn gồm những gì
 
thị trường vốn là thị trường giao dịch
 
thị trường vốn trên thực tế được hiểu là
 
khái niệm thị trường vốn
 
so sánh thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 

 

Liên quan: thị trường tín dụng ; thị trường vốn vay kinh tế vĩ mô ; thị trường vốn là thị trường giao dịch gì ; đặc điểm của thị trường vốn ; thị trường vốn việt nam ; công cụ của thị trường vốn ; thị trường vốn và thị trường tiền tệ ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn