Thuế môn bài là gì, các trường hợp được miễn thuế môn bài, các đối tượng nào phải nộp thuế môn bài theo quy định mới nhất năm 2020

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.

Trường hợp được miễn thuế môn bài mới nhất 2020

Đối tượng được miễn thuế môn bài theo quy định mới nhất

Bao gồm:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc một trong các trường hợp được miễn thuế môn bài.

– Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh nhưng không liên tục, thường xuyên.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định như người có chức vụ là xã viên của hợp tác xã, cá nhân làm đại lý xổ số,bảo hiểm, cá nhân có hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về TNCN.

Lưu ý:Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định là như thế nào?

Theo quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

– Kinh doanh không thường xuyên: Căn cứ theo đặc điểm kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán. ( hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh. (hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Địa điểm kinh doanh cố định: là nơi cá nhân tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.

Ví dụ: Địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, …

Mặt khác: Nhằm hỗ trợ các chính sách để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 11/03/2018 Tại Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tiền.

Đối tượng nào phải nộp thuế môn bài

Bao gồm:

  • Các loại hình Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp.
  • Các tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã theo quy định.
  • Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân….
  • Một số tổ chức khác có phát sinh hoạt động sản kinh doanh.
  • Các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức quy định tại các trường hợp trên. (Ví dụ như các chi nhánh….)
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

 

Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn