Tỷ lệ chi phí được xác định trước là gì?

 
TRUNG TÂM KẾ TOÁN BẮC NINH chia sẻ Tỷ lệ chi phí được xác định trước thường là hàng năm tỷ lệ cho giao hoặc phân bổ chi phí sản xuất gián tiếp đối với hàng hoá sản xuất nó.
Sản xuất trên không được phân bổ cho sản phẩm vì các lý do khác nhau bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc kế toán Mỹ và quy định về thuế thu nhập.
 
Một định trước tỷ lệ chi phí hàng năm là khả năng tính toán thời gian ngắn trước khi bắt đầu kỳ kế toán năm, trong đó nó sẽ được sử dụng.
 
Các tính toán của các tỷ lệ là 1) số tiền ngân sách sản xuất chi phí cho năm sắp tới chia 2) số ngân sách hoặc bình thường giờ máy (hoặc một số hoạt động khác) cho các năm sắp tới.
 
Sử dụng lượng hàng năm (và tỷ lệ hàng năm kết quả) giúp loại bỏ sự biến động hàng tháng và theo mùa mà có thể xảy ra.
 
Một nhà sản xuất chỉ sản xuất được một số sản phẩm tương tự có thể sử dụng một tỷ lệ chi phí toàn nhà máy . Tuy nhiên, nếu các sản phẩm đòi hỏi quá trình khác nhau, nó là tốt hơn cho mỗi tiến trình có mức phí cụ thể của riêng mình. Các tỷ lệ trên không nhiều còn được gọi là tỷ lệ chi phí của bộ .
 
>> Mời bạn tham khảo: Lớp học kế toán tại Bắc Ninh
 
Liên quan: nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ ; chuẩn mực kế toán số 14 download ; nguyên tắc ghi nhận doanh thu theo thông tư 200 ; nguyên tắc ghi nhận chi phí ; chuẩn mực số 14 doanh thu và thu nhập khác ; nguyên tắc ghi nhận doanh thu trong kế toán ; chuẩn mực kế toán chi phí ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn