Tỷ lệ doanh thu vốn lưu động là gì?

 
Các tỷ lệ doanh thu vốn lưu động cũng được gọi là doanh thu thuần để vốn lưu động . Nó phản ánh hiệu quả của công ty trong việc sử dụng vốn lưu động.
 
Hệ số vốn lưu động được tính như sau: doanh thu thuần hàng năm chia cho . Số tiền trung bình của vốn lưu động trong cùng khoảng thời gian 12 tháng Ví dụ, nếu doanh thu thuần của công ty cho một gần đây năm là $ 2.400.000 và số tiền trung bình của vốn lưu động trong năm là $ 400.000, tỷ lệ doanh thu vốn lưu động của nó là 6 (2.400.000 $ chia cho $ 400,000). vốn lưu động được định nghĩa là tổng số tài sản hiện tại trừ đi tổng số nợ ngắn hạn .
 
Như đã nêu ở trên, bạn nên sử dụng trung bình lượng vốn lưu động cho năm của doanh thu thuần. Như với hầu hết các chỉ số tài chính, bạn nên so sánh tỷ lệ quay vòng vốn làm việc cho các công ty khác trong cùng ngành và với quá khứ cùng một công ty và kế hoạch Hệ số vốn lưu động.
 
vốn cố định
 
vòng quay vốn lưu đông là gì
 
giá trị tài sản ròng là gì
 
cong thuc tinh von luu dong la gi
 
công thức tính vốn cố định
 
doanh thu bình quân hàng năm
 
cách tính vốn cố định
 
vốn luân chuyển
 
>> Tham khảo thêm : Định nghĩa thị trường vốn

 

Liên quan: nhu cau von luu dong tinh nhu the nao ; xac dinh von luu dong trong bao cao tai chinh ; von luu dong rong tinh nhu the nao ; công thức tính vốn cố định ; giá trị tài sản ròng là gì ; vòng quay vốn lưu đông là gì ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn