Tại sao tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tương đương với giá trị hiện tại ròng bằng không?

 
Đào Tạo Kế Toán Tại Vĩnh Phúc Tỷ suất lợi nhuận và giá trị hiện tại ròng được giảm giá kỹ thuật dòng tiền. Để giảm giá có nghĩa là để loại bỏ các lợi ích chứa trong phạm vi số tiền trong tương lai.
 
Nếu giá trị hiện tại ròng của một dự án đầu tư là hơn $ 0, dự án được thu nhập nhiều hơn so với lãi suất được sử dụng để giảm giá các khoản tiền trong tương lai.
 
Nếu giá trị hiện tại ròng của một dự án là ít hơn $ 0, dự án thu nhập thấp hơn mức lãi suất được sử dụng để giảm giá các khoản tiền trong tương lai.
 
Nếu giá trị hiện tại của một dự án chính là $ 0, dự án là thu nhập chính xác lãi suất sử dụng giảm giá các khoản tiền trong tương lai.
 
Nói cách khác, nếu một dự án có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là 15%, và bạn giảm lượng tiền trong tương lai của dự án bằng 15%, giá trị hiện tại ròng của dự án sẽ được chính xác $ 0.  bạn có thể hiểu hơn khi bạn tham khảo bài viết tại site: HỌC KẾ TOÁN TẠI HẢI DƯƠNG
 
Liên quan: mối quan hệ giữa npv và irr ; irr bao nhiêu là hợp lý ; bài tập tính irr có lời giải ; cách tính irr bằng phương pháp nội suy ; cách tính irr trong excel ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn