Tỷ lệ vốn lưu động là gì?

 
Một số sử dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn làm việc để có nghĩa là vốn lưu động hoặc vốn lưu động ròng. Vốn lưu động được xác định là tài sản hiện tại trừ đi nợ ngắn hạn . Khi được sử dụng theo cách này, làm việc tỷ lệ vốn không phải là thực sự là một tỷ lệ.
 
Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là một số tiền. Ví dụ, nếu một công ty có $ 900.000 Tài sản lưu động và có $ 400,000 của nợ ngắn hạn, vốn lưu động là 500.000 $. Nếu một công ty có $ 900.000 Tài sản lưu động và có $ 900.000 nợ ngắn hạn, nó không có vốn lưu động. Những người khác sử dụng thuật ngữ làm việc tỷ lệ vốn có nghĩa là tỷ lệ hiện hành , được định nghĩa là số lượng tài sản hiện tại chia cho số lượng hiện nay nợ phải trả.
 
 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là gì
 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 2012
 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của tổ chức tín dụng
 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hiện nay
 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu năm 2012
 
tỷ lệ an toàn vốn trong ngân hàng
 
tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất
 
tỷ lệ an toàn vốn car
 

 

Liên quan: vốn cố định bình quân ; xac dinh von luu dong trong bao cao tai chinh ; von luu dong rong tinh nhu the nao ; công thức tính vốn cố định ; vòng quay vốn lưu đông là gì ; giá trị tài sản ròng là gì ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn