VLOOKUP Giá Trị Tương Ứng Trong Hai Bảng Chiều Với Công Thức

Trong Excel, chúng ta có thể sử dụng chức năng VLOOKUP để trích xuất các giá trị tương ứng trong cùng một hàng của một số liệu được đưa ra trong cùng bên trái cột. Nhưng, đôi khi, bạn cần phải VLOOKUP trả về giá trị tương đối dựa trên cả các hàng và cột, đó là để nói, bạn cần phải trả lại dữ liệu từ hai bảng chiều. Trong thực tế, để giải quyết vấn đề này, bạn có thể áp dụng Hàm VLOOKUP và Match chức năng. Hãy đọc bài viết này để biết thêm chi tiết.
 
VLOOKUP giá trị tương ứng trong hai bảng chiều với công thức
 
Hãy tìm một giá trị trong một danh sách:
 
Với công thức này của Kutools cho Excel , bạn có thể nhanh chóng VLOOKUP giá trị chính xác từ một danh sách mà không có công thức.
 
Hãy lấy báo cáo bán sau ví dụ, tôi có một danh sách các sản phẩm và cột thứ tự, những gì tôi muốn làm là để tìm giá trị chính xác dựa trên sự kết hợp sản phẩm và đặt hàng.
 
vlookup-gia-tri-tuong-ung-trong-hai-bang-chieu-voi-cong-thuc
 
1 . Để có được thứ tự bán KTO trong tháng Tháng Hai trong số liệu trên cho thấy, vui lòng nhập công thức này: = VLOOKUP (C10, $ A $ 1: $ H $ 7, MATCH (D10, $ A $ 1: $ H $ 1, 0) , FALSE) , và nhấn Enter chìa khóa để có được kết quả chính xác, xem ảnh chụp màn hình:
 
vlookup-gia-tri-tuong-ung-trong-hai-bang
 
Lưu ý : Trong công thức trên:
 
C10 là tiêu chí hàng cột mà bạn muốn để có được các giá trị tương ứng trên cơ sở;
A1: H7 là các dữ liệu nhiều bạn sử dụng;
D10 : là tiêu chí hàng mà bạn muốn sử dụng;
A1: H1 là hàng tiêu đề được chiết xuất các tiêu chí hàng
 
2 . Và sau đó kéo điền xử lý hơn cho các tế bào mà bạn muốn chứa công thức này, và bạn có thể nhìn thấy giá trị tương đối đã được trả lại từ bảng này hai chiều.
 
>> Tổng hợp danh sách bài tập excel nâng cao hay nhất
Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn